Jeszcze do 22 września trwa nabór słuchaczy do Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na nowy rok akademicki. 

Jeśli jestem emerytem, który nadal ma wiele energii i nie chce bezczynnie siedzieć w domu przy telewizorze lub krzyżówce, warto zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchaczami PUTW mogą zostać osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Polkowice, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia i nie są czynne zawodowo, np. emeryci lub renciści.

Aleksandra Kurek, koordynatorka PUTW informuje, że limit miejsc wynosi 50 osób, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Osoby, które brały udział w zajęciach w poprzednich latach również muszą się zapisać na kolejny rok akademicki. Zapisy składa się w biurze, które mieści się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b, pokój nr A216 (I piętro). Czynne jest w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Termin naboru mija 22 września. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Uczelni. Można je złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan wszystkich dokumentów wysłać na adres: [email protected].): kwestionariusz rekrutacji, deklaracja słuchacza, jedno zdjęcie legitymacyjne, dowód wpłaty wpisowego.Podczas wpisów obowiązują jednorazowe wpłaty, które można uiścić tylko przelewem. Wpisowe wynosi 60 zł zarówno dla kandydatów, jak i kontynuujących.