W Polkowickim Programie „Miedź Maturę”, realizowanym przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz koncern KGHM Polska Miedź S.A., uczestniczyć będzie blisko setka młodzieży z klas patronackich KGHM. Jest to pionierska inicjatywa w skali naszego regionu, zakładająca udzielenie wsparcia młodzieży w przygotowaniach do matury, poprzez bezpłatne kursy z matematyki oraz fizyki.

Umowa dotycząca programu została niedawno podpisana. Jak podkreśla Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A., angażowanie się w edukację młodych ludzi to forma inwestycji w przyszłość. Wspierać, ale również przygotowywać do rywalizacji na rynku pracy nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, powinien każdy odpowiedzialny pracodawca, szczególnie taki o znaczeniu jak KGHM dla polskiej gospodarki.

Po dogłębnym zbadaniu potrzeb edukacyjnych i analizie oczekiwań młodzieży, KGHM we współpracy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego opracował program „Miedź Maturę”. Celem jest nie tylko wsparcie młodzieży w zdobyciu solidnej wiedzy, ale również zachęcenie ich do dalszego rozwoju i kształcenia się na Dolnym Śląsku. Program ma także promować ideę wyboru lokalnego rynku pracy.