Posiadając poparcie aż ponad 85% wyborców, Jerzy Szczupak, mający wtedy 38 lat, został wybrany na burmistrza Przemkowa w roku 2018. Wskazał, że dla niego było to duże wyzwanie spełnienia oczekiwań mieszkańców i osób, które oddały na niego swój głos.

Jak przypomina, przez pięć lat sprawowania urzędu zdołali znacząco odmienić wizerunek Przemkowa. Wszystko to, bez wielkiego szumu, lecz ze wsparciem finansowym ze strony rządu. Za jego kadencji zrealizowano kilka godnych uwagi inwestycji, w tym ostatnio oddane do użytku modernizowane i odnowione centrum miasta.

Szczupak chciał również wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które wspierały go osobiście, a także przemkowski samorząd i społeczność lokalną. Wyraził szczególną wdzięczność dla ministra Krzysztofa Kubowa za jego życzliwość, radnym Sejmiku Dolnośląskiego – Piotrowi Karwanowi i Pawłowi Kura, którzy reprezentują Przemków na Dolnym Śląsku. Podziękował również Tymoteuszowi Myrdzie, za którego wspiera zdobycie dodatkowego dofinansowania na doprowadzenie kolejnictwa do Przemkowa, współpracując z Piotrem Karwanem.

Na koniec Szczupak skierował podziękowania dla Marszałek Elżbiety Witek, stwierdzając, że bez jej wsparcia nie mogliby pochwalić się takim obliczem Przemkowa, jakie obserwujemy dziś.